Контактные лица сервисного отдела

Сервисный отдел

Mr.


Customer Service 24/7 Service Line

Phone: +49 203 7788 131 Worldwide
+1 201 343 8425 x99 North America

E-Mail

 Alexander Savosin

Alexander Savosin
Customer Service

Phone: +7 987 40 600 40

E-Mail

 Ilsur Scharafiev

Ilsur Scharafiev
Customer Service

Phone: +7 987 40 500 40

E-Mail

Ms. Claudia Buchelt

Claudia Buchelt
Customer Service

Phone: +49 203 7788 136

E-Mail

Ms. Helga Burchard

Helga Burchard
Customer Service

Phone: +49 203 7788 138

E-Mail

Herr Sebastian Mahlerwein

Sebastian Mahlerwein
Customer Service

Phone: +49 203 7788 139

E-Mail

Frau Christiane Banaszak

Christiane Banaszak
Customer Service

Phone: +49 203 7788 135

E-Mail

Ms. Nina Albrecht

Nina Albrecht
Customer Service

Phone: +49 203 7788 138

E-Mail

*Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Грузия, Узбекистан, Казахстан

Top